• کلاس ها
 • کلاس سرود
 • کلاس تئاتر
 • کلاس طراحی با مداد
 • کلاس خطاطی
 • کلاس نقاشی
 • سقرو تفریحات
 • سفر به مشهد مقدس
 • سفر های سه روزه درون استانی
 • سفرهای گردشگری یک روزه
 • رصد آسمان شب
 • مسابقات 
 • برگزاری مسابقات اذان و صوت و لحن قران کریم
 • برگزاری مسابقات فوتبال به صورت لیگ در یک سال
 • برگزاری مسابقات کتاب خوانی
 • برگزاری مسابقات داستان نویسی