• برنامه های آموزشی
  • ارایه ساعات اضافه نسبت به مدارس عادی برای تدریس دروس اصلی مانند ریاضی، زیست شناسی
  • تشکیل کلاس های حضوری +کلاس های آنلاین شبیه سازی شده ( نورون)
  • اجرای طرح مطالعه در مدرسه بعد از ساعت آموزشی (۲ روز در هفته)
  • کلاس های المپیاد فیزیک و ریاضی ، شیمی و زیست
  • آموزش تخصصی ورزش
  • کلاس های ترمیک آموزش زبان
  • آموزش کار با رایانه وIDSL

آزمون ها

  • برگزاری آزمون های تستی (حضوری + آنلاین) ماهانه
  • برگزاری آزمون های تشریحی(حضوری + آنلاین)
  • برگزاری آزمون های هماهنگ کشوری