قوانین و  مقرّرات مدرسه

 • ساعت ورود و خروج :
 • آغاز کار مدرسه ، رأس ساعت ۰۶:۴۵ صبح و پایان کار مدرسه ساعت ۱۵:۲۰ می باشد ، هرگونه تغییر احتمالی در ساعت کاری با تصویب شورای مدرسه بوده و به اطّلاع اولیای محترم خواهد رسید .
 • تأخیر
 • ورود به مدرسه :
 • ورود دانش آموز به مدرسه ، بعد از ساعت ۰۶:۴۵ تأخیر محسوب شده و موجب کسر انضباط و امتیاز از دانش آمو ز می گردد.
 • ورود به کلاس :
 • دانش آموزان موظفند قبل از حضور معلم و قبل از زمان شروع کلاس ، در کلاس درس حاضر شوند .
 • تأخیر دانش آموزان توسط دبیران محترم در سامانه مدبر ثبت می گردد و در صورت تکرار تأخیر موارد توسط معلم راهنما پیگیری می­شود .
 • غیبت
 • در صورتی که به هر علتی دانش آموز در مدرسه غایب باشد باید قبل از ساعت۸:۰۰ صبح همان روز از جانب والدین به مسئول پایه یا روابط عمومی اعلام گردد . در صورت عدم اطلاع تا این ساعت غیبت غیرموجه محسوب می شود .
 • در صورتی که دانش آموزی به علت بیماری غایب شود ، ضمن اطلاع رسانی تلفنی طبق چارچوب اعلام شد ه ، می­بایست گواهی پزشک یا اعلام مکتوب ولی توسط دانش آموز تحویل مسئول پایه شود ، متذکر می­گردد در صورت عدم تحویل برگه ، غیبت غیرموجه محسوب می­شود .
 • غیبت موجه دانش ­آموز به ازای هر ۱ روز برابر آیین نامه انضباطی مدرسه مشمول کسرامتیاز خواهد شد .
 • غیبت غیرموجه منجر به کسر امتیاز و انضباط می­گردد و براساس قوانین و مقررات آموزش و پرورش اقدام خواهد شد .
 • داشتن غیبت پیاپی بیش از ۱ روز در جلسه شورای مدرسه طرح و براساس قوانین و مقررات آموزش و پرورش تصمیم گیری خواهد شد .
 • اولیای محترم در سال تحصیلی طوری برنامه ریزی نمایند که نیاز به گرفتن مرخصی برای دانش ­آموز نباشد زیرا عدم حضور در مدرسه به هرعلتی منجر به کسر امتیاز می گردد . موارد خاص توسط اولیا باید از قبل به اطلاع مسئول پایه رسانیده شود .
 • مشاجره در مدرسه ( ناسزاگویی ،  درگیری فیزیکی و… ) :
 • هر گونه مشاجره در داخل و خارج از مدرسه ممنوع می باشد و در صورتی که دانش آموزی مرتکب چنین عملی گردد برابر مقررات مدرسه با تصمیم شورای مدرسه و اطلاع رسانی به اولیا ، دانش آموز از حضور در کلاس محروم و روز بعد به صورت حضوری با اولیا بررسی خواهد شد .
 • آوردن وسایل غیر ضروری به مدرسه :
 • آوردن هر گونه وسایل تجملی و زینتی ، اشیای گران بها و غیر ضروری ( گوشی همراه ، انواع لوح فشرده ، ساعت های هوشمند ، گردن بند ، دستبند و… ) به مدرسه ممنوع می باشد . درصورت مشاهده از دانش آموز گرفته شده و تا آخر سال تحویل داده نخواهد شد و از انضباط و امتیاز دانش آموز کسر خواهد شد .
 • درموارد خاص و اضطراری ، درصورت هماهنگی قبلی اولیا و پذیرش مدرسه ، درخصوص تلفن همراه ، دانش آموز در بدو ورود تلفن همراه را تحویل مدرسه داده و در پایان ساعت درسی دریافت می کند . ( گوشی ساده )
 • دانش آموزان عزیز می بایست ، از آوردن پول زیاد به مدرسه خودداری نمایند .
 • هر دانش آموز تنها می تواند یک عدد فلش ساده و ارزان قیمت باخود به مدرسه بیاورد که دارای برچسب نام و نام خانوادگی بوده و فلش نیز به نام خود باشد .حفظ و نگه داری فلش برعهده دانش آموز میباشد .فلش می­بایست تنها دارای اطلاعات درسی بوده و از هرگونه اطلاعات غیر مرتبط و خصوصی خالی باشد .
 • وقت نماز و ناهار
 • هنگام برپایی نماز ، دانش آموزان مقید و موظفند بدون استثناء در نماز جماعت مدرسه شرکت کنند.
 • دانش آموزان موظفند برای ناهار خود غذاهای ساندویچ شده بیاورند . درغیر این صورت برای گرم کردن غذا ، یک ساعت قبل از وقت ناهار ، به تدارکات مدرسه مراجعه نمایند.
 • همچنین دانش آموزان می بایست ، درصورت برگزاری مراسم های معنوی و مناسبت ها در ساعت مدرسه حضوری فعال داشته باشند.
 • وضعیت ظاهری (لباس ، موی سر ، رعایت بهداشت فردی و …) :
 • دانش آموزان باید از پوشیدن کفش و لباس نامناسب اجتناب نموده ودر این مورد تابع مقررات تربیتی و اخلاقی مدرسه باشند .
 • پوشیدن هر گونه لباس آرم دار ، تنگ و با مدل های نامناسب ممنوع می باشد . در صورتی که دانش آموزی با لباس نامناسب در مدرسه و فعالیتهای فوق برنامه حاضر شود از نمره انضباط و امتیازی دانش آموز کسر خواهد شد و مورد به صورت تلفنی به اولیا اطلاع رسانی خواهد شد تا برای دانش آموز لباس مناسب بیاورند .
 • حضور دانش آموزان در مدرسه با لباس ورزشی به غیر از ساعات ورزش ممنوع می باشد ، لذا دانش آموزان نباید با لباس ورزشی به مدرسه بیایند .
 • موی سر دانش آموزان باید کوتاه با شماره ۱۲  بدون مدل و عاری از مواد حالت دهنده باشد .
 • دانش آموزان باید در طول سال تحصیلی همواره از لحاظ بهداشت فردی ( تمیز بودن لباسها ، کوتاه بودن ناخنها و…) در شرایط مطلوب باشند .
 • علاوه بر بهداشت فردی ، همه دانش آموزان موظفند بهداشت عمومی( در کلاس، حیاط و …) را رعایت نمایند .
 • رعایت ادب و احترام نسبت به دبیران ، کارکنان واحد آموزشی و دانش آموزان محل تحصیل:
 • بی احترامی به دبیران و پرسنل مدرسه به هیچ عنوان قابل توجیه نمی باشد و دانش آموزی که مرتکب چنین عملی شود با اطلاع و دعوت از ولی دانش آموز علاوه برکسر نمره ی انضباط و درج در پرونده با تصمیم شورای مدرسه و طبق مقررات با دانش آموز برخورد خواهد شد .
 • خسارت وارد کردن به اموال مدرسه :
 • جبران هر گونه خسارت به اموال مدرسه و دانش آموزان بر عهده ی دانش آموز و اولیاء وی می باشد .
 • شوخی کردن ، استهزاء ، جابجا کردن وسایل دیگران و…:
 • دانش آموزان باید بدانند هر گونه رفتاری که باعث اذیت و آزار دیگران شود در مدرسه ممنوع می باشد و در صورت مشاهده بار اول تذکر ، بار دوم ثبت در پرونده ودر صورت تکرار موجب حذف دانش آموز از برنامه ی خدمات ویژه آتی گشته و با تصمیم شورای مدرسه و طبق مقررات با دانش آموز برخورد خواهد شد .
 • برداشتن اموال مدرسه و دانش آموزان دیگر :
 • هیچ دانش آموزی حق ندارد بدون اجازه به اموال دیگران دست بزند ، در صورت مشاهده با اطلاع ولی دانش آموز موضوع بررسی خواهد شد .
 • استفاده از تلفنِ مدرسه :
 • دانش آموزان موظفند وسایل مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند و درمورد برنامه های خارج از مدرسه هماهنگی های لازم را قبل از حضور درمدرسه با اولیای خود انجام دهند ، لذا استفاده از تلفن مدرسه برای دانش آموزان  به جز موارد خیلی ضروری مقدور نمی باشد .
 • موارد اخلاقی :
 • دانش آموزانی که به هر عنوان و یا با هر وسیله ای باعث انحراف اخلاقی خود و دانش آموزان دیگرگردند با تصمیم شورای مدرسه و برابر مقررات به شدیدترین صورت با آنها برخورد خواهد شد .
 • آوردن وسایل توسط اولیا به مدرسه :
 • از اولیای محترم تقاضا می شود در طول ساعات درسی از آوردن وسائل شخصی دانش آموز از قبیل کتاب ، جزوه ، غذا ، وسایل ورزشی و غیره خودداری نماینده . موارد ثبت شده و در صورت تکرار اولیای مدرسه از پذیرفتن وسایل معذور می باشند .
 • خروج بدون اجازه از مدرسه :
 • دانش آموزان در ساعات درسی( بعداز ورود به مدرسه تا پایان آخرین زنگ ) به هیچ عنوان حق خروج بدون هماهنگی از مدرسه را نداشته واگر دانش آموزی مرتکب چنین عملی گردد با اطلاع و دعوت از ولی دانش آموز علاوه بر کسر امتیاز و درج در پرونده با تصمیم شورای مدرسه و طبق مقررات با دانش آموز برخورد خواهد شد .
 • هنگام خروج از مدرسه :
 • دانش آموزانی که از سرویس استفاده می کنندتا آمدن سرویس حق خروج از مدرسه را ندارند .
 • دانش آموزان بعد از تعطیلی از مدرسه حق توقف در خیابانها ، مغازه ها و پارک های اطراف مدرسه را ندارند ، در صورت مشاهده با دانش آموزان برابر مقرات مدرسه برخورد خواهد شد .
 • اگر گزارشی مبنی بر دیر رسیدن دانش آموزبه منزل ، به مدرسه ارائه گردد با دانش آموز برابر مقررات مدرسه برخورد خواهد شد .
 • دانش آموزان باید بلافاصله بعد از پایان ساعات درسی ( حداکثر تا ۱۵ ) از مدرسه خارج شوند . در غیر این صورت تاخیر خروج از مدرسه برای آن­ها ثبت می گردد .
 • علاوه بر موارد ذکر شده در بندهای بالا دانش آموزان عزیز می بایست به نکات زیر توجه داشته باشند.
 • اطاعت از دستورات آموزشی و پرورشی ، شرکت درکلاسهای درسی فوق برنامه و فعالیتهای جمعی مدرسه شامل مراسم های دینی و مذهبی ، اردوها و غیره در طول سال تحصیلی و تابستان .
 • رعایت نکات ایمنی وحفظ نظم در سرویس مدرسه وهمکاری با مسئول سرویس .
 • تحویل به موقع فرمها ، دعوت نامه ها ، اوراق امتحانی به اولیا و باز گرداندن به موقع آنها به مدرسه .
 • انجام وظایف محوله به نحو احسن در مورد مسئولیت هایی که به عهده می گیرند .
 • توجه کامل به تذکرات مسئولین مدرسه ، یاورها ، نمایندگان کلاس ، وسرگروه های درسی .
 • همکاری وهمدلی در ایجاد نظم وترتیب مطلوب ، نظافت محیط آموزشی( نمازخانه ، ناهارخوری ، راهروها حیاط و… )
 • استفاده از زمین ورزشی ، آزمایشگاه ، کتابخانه ، و سایت رایانه در خارج از ساعات مقرر ، منوط به موافقت مسئول پایه و اجازه ی اولیای دانش آموز می باشد .
 • حفظ ونگه داری ومراقبت از وسایل شخصی از وظایف دانش آموزان بوده و مسئولین مدرسه هیچ گونه تعهدی در قبال مفقود شدن وسایل ندارند .
 • مطالعه دقیق آیین نامه انضباطی و انجام کامل مقررات مدرسه .
 • مراحل پیگیری موارد انضباطی
 • هر گاه وضع اخلاق ، رفتار ، انضباط ، و پیشرفت تحصیلی دانش آموز با مقررات آموزشی و تربیتی مدرسه منطبق نباشد ، ستاد تربیتی مدرسه ( شامل مدیر ، معاون ، مسئول پایه و.. ) طبق آیین نامه انضباطی آموزش و پرورش ( ماده۷۶ ) برحسب مورد اقدامات زیر را انجام خواهند داد:
 • تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی .
 • تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوطه .
 • تغییر کلاس ، در صورت وجود کلاسهای متعدد در یک پایه با اطلاع ولی دانش آموز .
 • اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز.
 • اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز حداکثر برای مدت سه روز .
 • انتقال به مدرسه ی دیگر .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *